BirdControl

Birdcontrol: Roofvogels worden ingezet om op een natuurlijke ecologisch verantwoorde wijze vogeloverlastproblemen te beperken of zelfs te verjagen.

In de dicht bewoonde en geïndustrialiseerde samenleving bezorgen grote populaties beschavingsvolgers veel problemen. Meeuwen verlaten kusten en rivieren om in woonwijken en op bedrijfsterreinen voedsel te zoeken. Verwilderde duiven zoeken hun natuurlijk habitat om te nesten. Bij gebrek aan rotsen (ze zijn afstammeling van de rotsduif) voldoen gebouwen uitstekend. Konijnen houden van droge, hogere gronden. dijken en met zand opgehoogde terreinen lijken hun ideaal. stabiliteit van gebouwen en leidingen lopen gevaar.

De dreiging van een natuurlijke vijand, zoals roofvogels, is voor overlast veroorzakende vogels vaak al voldoende om zich uit de voeten te maken en ergens anders (waar ze geen overlast veroorzaken) een onderkomen te zoeken.
Overlast bestrijding met roofvogels vraagt echter meer techniek dan met een roofvogel rondwandelen of deze laten rondvliegen.
Mits op de juiste wijze ingezet en door frequente aanwezigheid zal de roofvogel een territorium opbouwen dat door de overlast veroorzakers wordt erkend. Roofvogels zijn moordenaars. Hoe minder moeite ze moeten doen om aan eten te geraken hoe makkelijker. tijdens onze birdcontrol interventies kiest de roofvogel dan ook de makkelijkste weg en dat zijn wij. regelmatig roepen de we de roofvogel terug naar de vuist en geven hem een beloning.

Meeuwen:
De jagende aanwezigheid van roofvogels zorgt ervoor dat de meeuwen op hun hoede zijn en bepaalde plaatsen vermijden. Voor een offerte die het best past bij u probleem komen wij ter plaatse en samen met u bespreken we de verschillende mogelijkheden.

overl2 (Small)

Verwilderde duiven:
Verwilderde duiven zijn zeer honkvast en hebben een uitgebreide kroost. Omdat er voor deze dieren veel voedsel te vinden is in steden en gemeenten, kunnen ze het ganse jaar rond jongen groot brengen. Zij besmeuren met hun uitwerpselen balkons en raamdorpels van gebouwen. openingen en/of gaten in gebinten en/of gebouwen gebruiken zij om onder te nestelen.

Inzet van roofvogels alleen bied soms geen soelaas, zodat ook andere middelen mede dienen ingezet te worden! Kijk in het menu bij Vogelafweersystemen.

overl5 (Small)IMG_1126